František Herman

František Herman

Narodil sa 30. marca 1923 v Zlatých Moravciach. Je najaktívnejším výtvarníkom vo výtvarnom krúžku pri ZKO Calex, ktorého členom je od roku 1957. Od roku 1997 je členom Slovenskej výtvarnej únie. Ako člen výtvarného krúžku pravidelne vystavoval na okresných, krajských i celoštátnych prehliadkach, na ktorých sa stal doslova "zberačom ocenení". Viackrát vystavoval v zahraničí. Samostatne sa predstavil na viac ako 26 autorských výstavách. V roku 1997 sa zúčastnil výstavy INSITA 97 v Bratislave. Zomrel 3.septembra 2011 v požehnanom veku 88 rokov. Česť jehho pamiatke!


Napísali a povedali iní

PhDr. Katarína Čierna o jeho tvorbe napísala:
„Fero Herman je v tvorbe predovšetkým básnikom. Maľuje ako cíti. Intuitívne. Bezprostredne prenáša svoje vízie a túžby do tvarov a farieb svojich kresieb, malieb alebo reliéfov. Maľuje fiktívne krajiny, fantázie, ktoré svojim rytmom evokujú stanovené kultúry.“

Významný nitriansky grafik Karol Felix charakterizoval maliarsku tvorbu Františka Herman týmito slovami:
„O jeho maľovaní by sa toho dalo napísať veľa a z rôznych uhlov pohľadu, nemyslím však, že by teoretická analýza bola v tomto prípade tým nevyhnutným sprievodom. Dobré obrazy rozprávajú samé a obrázky, ktoré som mal možnosť vidieť túto vlastnosť pre mňa mali… Tvorba je pre F.H. nevyhnutnosťou prinášajúcou radosť i katarziu, formát obrazu malým vesmírom zaplneným príbehmi o človeku. Mýty v staroveku pretvárané subjektívnym videním do nových súvislostí, nové narábanie so symbolmi a perspektívou, snová architektúra i krajina v konfrontácii s človekom - vládcom, bojovníkom, filozofom, a i obeťou a nástrojom moci - to všetko by sme snáď mohli nájsť v jeho obrazoch.“

Anna Szabóová sa o Františkovi Hermanovi vyjadrila takto:
„Okrem maľovania má ešte niekoľko lások: spev, divadlo, šport… Preteká v ľahkej atletike ako veterán v hode diskom a oštepom. V hode oštepom tri krát prekonal slovenský rekord. Veľmi rád si zaspieva zbojnícke piesne, obdivuje gregorián. Nakoľko sa venuje kultúre už štyridsať rokov, nestačil si nahromadiť svetské statky. Nemá auto ani bicykel. Zato však nestráca svoje sebavedomie a humor. Keď sa predstaví, povie meno ak tomu pridá: "Som chudobný, ale zeman…“

Prof. PhDr. Andrej Červeňák, Dr.SC. o poézii Františka Hermana:
„Na ceste hľadačstva sa musel zákonite dotknúť aj poézie, ktorá v najplnšej miere spája tvorivý Senzus a Logos. Nie je to poézia, ktorou si ctižiadostiví mladíci získavajú pocit slávy a obdiv slečiniek, ale prejav ľudskej i Božskej kreativity ako súčasti autentického života…“

Eva Kollarová:
„František Herman nepatrí do kategórie výtvarníkov, ktorých odchovala umelecká Alma Mater. Naopak je typom umelca, ktorého vyprofilovali do dnešnej podoby vrodené danosti a taktiež životné okolnosti. Sú to predovšetkým výtvarný talent a talent pozorovací, ctižiadostivosť, zmysel pre spravodlivosť, nesmierna životná energia a optimizmus. Vymenované vlastnosti kreovali osobnosť F. H. na jeho každodennej životnej púti.
Temperament a senzibilita, ktoré vyžarujú z výtvarnej tvorby F. H., sa prejavujú aj v jeho iných spoločenských činnostiach. Jeho okolie ho pozná ako neúnavného organizátora na poli výtvarnom, divadelnom, čestného a pracovitého človeka, učiteľa plného mladíckeho entuziazmu a optimizmu, ktorým infikuje aj svoje zázemie.
Nechajte sa inšpirovať jeho posolstvami, v ktorých vždy víťazí dobro nad zlom, pravda nad nespravodlivosťou a úprimnosť nad falošnosťou a pretvárkou.“


Galéria


Web: KĽÚČ 28, združenie (pre) umelcov

Posledna zmena: 1.11.2011


[CNW:Counter] align=